Clickertraining

 

De laatste jaren hebben er op het gebied van hondenopvoeding en -training nogal wat veranderingen plaats gevonden. Deze veranderingen komen grotendeels uit Engeland en Amerika.

Strafgerichte training heeft plaats gemaakt voor beloningsgerichte training. Een manier van beloningsgericht trainen is de clickertraining.

De 'Clickertraining' is een manier van trainen die over de gehele wereld door professionele trainers wordt gebruikt. Het principe achter deze methode is echter al jar en oud, ontwikkeld door Prof. B.F. Skinner.

Karen Pryor, een Amerikaanse dolfijnentrainster en gedragsdeskundige, heeft haar
ervaringen met het trainen van dolfijnen gebruikt om deze vriendelijke, snelle en
effectieve manier van trainen te ontwikkelen voor honden. Officieel heet deze manier van trainen 'reinforcement training', ofwel training door bekrachtigen.

Dolfijnen kun je geen halsband omdoen of ze
dwingen iets uit te voeren. Ze kunnen de
oefeningen aanleren op vrijwillige basis. Voor
het trainen van dolfijnen wordt een fluit
gebruikt. Men gebruikt hier een fluit, omdat
deze een hoge toon heeft en goed hoorbaar is
onder water. De fluit is het teken voor de
dolfijn dat hij het goed doet.
Hoe leert een dolfijn dit?

Eenvoudig door hem iedere keer dat er gefloten wordt, een visje toe te gooien. Heel snel
leertde dolfijn dat de fluit, die eerst geen enkele betekenis had voor hem, nu betekent:
ik krijg een vis. De dolfijn gaat zich dus concentreren op het geluid van de fluit.

Bij honden gebruiken we geen fluit, maar een clicker. Een clicker is een klein, plastic
doosje met een metalen plaatje erin, dat, als je erop drukt, een klikgeluidje maakt.

Het aanleren van de clicker bij de hond gaat op dezelfde manier als het fluitje bij dolfijnen.
Je klikt en geeft de hond een brokje. Al snel weet hij dat de klik betekent: een beloning.
En ook de hond gaat zich concentreren op de klik. Door middel van de clicker kun je
de hond precies laten weten wat hij goed doet. Nu zeggen veel mensen: je kunt toch
ook braaf zeggen of goed zo. Natuurlijk kan dit. Maar je stem hoort de hond de hele dag.
De clicker gebruik je alleen voor het aanleren van nieuwe dingen. Doordat de hond zich concentreert op het geluid van de clicker, weet hij exact wat hij doet. Hij gaat werken
voor de klik en krijgt daarna zijn beloning.

Een ander verschil is het gebruik van commando's. In traditionele trainingen wordt het
commando vooraf of direct aan de hond gegeven als je wilt dat hij de oefening uitvoert

Bovendien wordt er vaak aan de hond getrokken of geduwd om hem in een bepaalde
positie te manoeuvreren, bijvoorbeeld: Zit!

Bij clikertraining wordt er gewacht tot de hond uit zichzelf gaat
zitten, dan wordt er geklikt en beloond. Al snel gaat de hond vaker
zitten omdat hij weet dat hij dan de klik hoort.

Als de hond begrijpt wat er van hem verwacht wordt, gaan we pas
het commando introduceren. Deze manier van leren is actiever voor
de hond. De hond moet werkelijk nadenken welk gedrag hem de klik
oplevert. Zo is het leren niet langer een passief proces van
voorzeggen - zit, zit, zit en duwen, maar een actief leerproces.
De hond leert snel, actief en onthoudt het geleerde beter.

Het bijzondere van deze manier van trainen is dat ook spontaan gedrag kan worden
geklikt. Bijvoorbeeld een hond die niet op zijn plaats wil gaan liggen als zijn baas hem
daar naartoe stuurt. We leren hem aan wat de clicker betekent. Vervolgens gaan we
iedere keer dat hij spontaan naar zijn plaats loopt klikken en belonen. Al snel heeft
de hond door dat vrijwillig naar zijn plaats lopen hem iets oplevert.  Doordat de hond
nu vrijwillig kiest voor het gewenste gedrag (hij wordt immers beloond en niet gedwongen)
zit de oefening er razendsnel in.

Bij deze manier van trainen ligt de nadruk dus op het belonen van het gewenste gedrag.

Veel andere manieren van trainen benadrukken het straffen en/of corrigeren van ongewenst gedrag. Je bent in dat geval steeds aan het opletten wat de hond verkeerd doet.
Bij clickertraining kijk je steeds wat de hond goed doet. Ongewenst gedrag wordt opgelost
door de hond te negeren, hem af te leiden of iets anders te laten doen, bijvoorbeeld een
oefening. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van lichaamstaal.

De clickertraining is een zeer positieve manier om je hond op te voeden, te trainen,
een goede band met hem op te bouwen en is geschikt voor jong en oud.

 

 

Bovenstaande tekst is geschreven door Hondenschool Petra Driesen
www.hondenschoolpetradriesen.nl
 

   
 

TERUG NAAR OVERIGE INFORMATIE