Train'n joy!

Jolieke Ouwehand
Hoogstraat 37
2211 GK Noordwijkerhout
Telefoon 06-43588640


Train'n joy.nl is tijdelijk gestopt.
In de tussentijd verwijs ik u graag door
voor hondentraining en advies naar www.wereldhond.nl

                                        
Wilt u deelnemen aan, of heeft een vraag over de gezellige en sportieve 
wandelingen van Train'n joy
! ?
Neem dan contact op per mail of telefoon.


E-MAIL CONTACT

Na aanmelding kunt u zich inschrijven:

 
 
 

 

WANDELAAR
Naam wandelaar *      
Adres
Postcode    
Woonplaats    
Telefoonnummer *    
Mobielnummer    
E-mail *    
Telefoonnr. achterblijver(s)    

 
HOND
Roepnaam hond    
Geslacht   Reu Teef  
Ras of gelijkend op
Leeftijd        

 
Privé-lesdatum *        
Lesprijs  

 € 37,50

     
Puppy-lesprijs  

 € 35,00

     
 
* Deze gegevens moeten ingevuld zijn anders wordt uw aanvraag niet verstuurd.

Datum: Sun, 15 Sep 2019 16:11:33 +0200

  * U gaat akkoord met de Algemene voorwaarden van in'n joy.
 
 De Algemene Voorwaarden kunt u hier nalezen.
(Uw ingevulde gegevens blijven ondertussen staan)
 
Het IP-adres van uw computer wordt gebruikt als digitale handtekening.
 
Ik maak het cursusbedrag over op bankrekening nummer
 IBAN: NL41ABNA0412180952 t.n.v. J.M.A. Ouwehand, Noordwijkerhout.
O.v.v. privé-les, naam en datum.